Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2019 Privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Recea, judetul Brasov, a unor drumuri vicinale siutate in extravilanul satelor Dejani, Iasi, Berivoi, Recea 2019-09-30
49 / 2019 Privind participarea U.A.T.-Comuna Recea la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ITI Microregiunea Tara Fagarasului" 2019-09-30
5767 / 2019 Proces Verbal sedinta ordinara din 12-09-2019 2019-09-12
47 / 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Monument Eroi n satul Sasciori" 2019-08-30
46 / 2019 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 2019-08-30
45 / 2019 Privind modificarea HCL nr.30/17.07.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al anului 2018 al comunei Recea pe anul 2019 2019-08-30
44 / 2019 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Recea in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Recea pentru anul scolar 2019-2020 2019-08-30
43 / 2019 Privind alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta 2019-08-30
42 / 2019 Privind modificarea HCL nr. 6/24.06.2016, respectiv componenta nominala a comisiei de specialitate nr.3 2019-08-30
4642 / 2019 Proces Verbal sedinta ordinara din 19-07-2019 2019-07-19
41 / 2019 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul "Extinderea retelei de distributie gaze in localitatiile Gura Vaii si Dejani, comuna Recea, judetul Brasov" 2019-07-19
40 / 2019 Privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei Recea, judetul Brasov, a unor drumuri vicinale situate in extravilanul satelor Dejani si Gura Vaii 2019-07-19
4601 / 2019 Proces Verbal sedinta ordinara din 17-07-2019 2019-07-17
39 / 2019 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul "Construire Centru Multifunctional" 2019-07-17
38 / 2019 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul "Construire teren de minifotbal cu gazon artificial si tribuna in localitatea Recea" 2019-07-17
Înapoi