Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2019 Privind alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta 2019-05-30
19 / 2019 Privind sustinerea financiara in derularea Proiectului-Crosul Memorial-Ioan Gavrila Ogoranu, editia a IX-a, in anul 2019 2019-05-30
18 / 2019 Privind aprobarea situatiilor financiare, raportul de gestiune aferente anului 2018, precum si repartizarea profitului net realizat in anul 2018, a Societatii Comerciale ECOSAL RE-LI-VO S.R.L. 2019-05-30
17 / 2019 Privind acordarea unui ajutor material d-nei Taulea Marioara-Doina din Dejani, nr.51, comuna Recea, jutetul Brasov 2019-05-30
2964 / 2019 Proces Verbal sedinta ordinara din 24-04-2019 2019-04-24
16 / 2019 Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 2019-04-24
15 / 2019 Privind modificarea HCL nr.8/28.02.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al anului 2018 al Comunei Recea pe anul 2019 2019-04-24
14 / 2019 Privind modificarea pretului de inchiriere a pasunii si aprobarea incheierii Actului aditional la Contractele de inchiriere a suprafetelor de pasune 2019-04-24
13 / 2019 Privind aprobarea unei cantitati de 40 metri cubi de lemne de foc, cu titlu gratuit pentru Manastirea Dejani si Manastirea Sf.Ap.Andrei din Comuna Recea 2019-04-24
2142 / 2019 Proces Verbal sedinta ordinara din 29-03-2019 2019-04-29
12 / 2019 Privind aprobarea unei cantitati de 40 metri cubi lemn de foc, cu titlu gratuit, pentru scolile din comuna Recea 2019-03-29
11 / 2019 Privind aprobarea darii in folosinta gratuita a imobilului situat in satul Berivoi, nr.180, comuna Recea, catre Scoala Gimnaziala Recea 2019-03-29
1216 / 2019 Proces Verbal sedinta ordinara din 28-02-2019 2019-02-28
10 / 2019 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preliminat pentru anul 2019, a volumului si modului de valorificare a masei lemnoase care se va recolta in cursul anului 2019 din fondul forestier proprietate publica a comunei Recea, a pretului de referinta pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente si natura produsului pentru masa lemnoasa, a preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa fasonata/pe picior/prin prestari servicii 2019-02-28
9 / 2019 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a Societatii Comerciale ECOSAL RE-LI-VO S.R.L 2019-02-28
Înapoi