Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
45 / 2017 Privind aprobarea coeficientilor de salarizare corespunzatori gradatiei 0 pentru stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Recea 2017-08-31
1 / 2017 PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE IN SUMA DE 382.000 LEI 2017-01-09
22 / 2017 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL AL ANULUI 2016 AL COMUNEI RECEA PE ANUL 2017 2017-04-27
23 / 2017 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017 2017-04-27
44 / 2015 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2016 2015-12-15
23 / 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-05-05
27 / 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-05-19
13 / 2016 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015 2016-03-24
14 / 2016 Privind rectificarea bugetului pe anul 2016 2016-03-24
7 / 2016 Privind aprobarea bugetului local 2016-02-04
46 / 2013 Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a Comunei Recea 2013-10-25
26 / 2013 Acordarea de inlesniri la plata a majorarilor de intarziere datorate bugetului local al Comunei Recea de catre persoanele fizice si juridice 2013-05-31
Înapoi