Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2019 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al anului 2018 al Comunei Recea pe anul 2019 2019-02-28
7 / 2019 Privind alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta 2019-02-28
492 / 2019 Proces Verbal sedinta ordinara din 29-01-2019 2019-01-29
6 / 2019 Privind aprobarea construirii fondului de accesibilizare a padurilor apartinand comunei Recea, pentru anul 2019 2019-01-29
5 / 2019 Privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismul din dotare 2019-01-29
4 / 2019 Privind aprobarea incheierii contractelor de comodat pentru utilizarea imobilului din satul Berivoi nr.301, pentru Cabinet de Medicina de Familie 2019-01-29
3 / 2019 Privind aprobarea modificarii organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Recea 2019-01-29
2 / 2019 Privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap, pentru anul 2019 2019-01-29
1 / 2019 Privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2019, pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 2019-01-29
7552 / 2018 Proces Verbal sedinta ordinara din 20-12-2018 2018-12-20
72 / 2018 Privind atestarea apartinentei la domeniul privat si acordul inscrierii in Cartea funciara a suprafetei totale de 37339 mp identificata in arabil A 1486/2 si in pasune PS 1897/1/35, in favoarea Comunei Recea, judetul Brasov 2018-12-20
71 / 2018 Privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 2018-12-20
70 / 2018 Privind aprobarea organizarii retelei scolare in Comuna Recea, pentru anul scolar 2019-2020 2018-12-20
7438 / 2018 Proces Verbal sedinta ordinara din 18-12-2018 2018-12-18
69 / 2018 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-12-18
Înapoi