Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2018 Privind aprobarea alocarii sumei de 70.000 lei Parohiei Ortodoxe Romana Gura Vaii 2018-07-31
35 / 2018 Privind rectificarea bugetului pe anul 2018 2018-07-31
34 / 2018 Priviind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand scutirea de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice autorizate, persoane juridice, inteprinderi individuale si asociatiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Recea 2018-07-31
33 / 2018 Privind acordarea de inlesniri la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local de catre persoanele fizice 2018-07-31
32 / 2018 Privind transformarea Asociatiei "Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului - Tara Fagarasului" in Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului- Tara Fagarasului 2018-07-31
3665 / 2018 Proces verbal sedinta ordinara din 12.06.2018 2018-06-12
31 / 2018 Privind aprobarea valorii de investitie si a solicitarii scrisoriide garantie pentru garantarea avansului pentru proiectul " DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT COMUNA RECEA, JUDETUL BRASOV CU TRACTOR CU LAMA DE DESZAPEZIRE, INCARCATOR FRONTAL, CUPA SI FURCA EUROPALETI" 2018-06-12
30 / 2018 Privind sustinerea activitatii Asociatiei de Fotbal CLUB SPORTIV OLIMPIA SASCIORI in derularea Proiectului -MISCAREA SPORTIVA IN MEDIUL RURAL, in anul 2018 2018-06-12
29 / 2018 Privind sustinerea activitatii Asociatiei de Fotbal CLUB SPORTIV CARPATI BERIVOI in derularea Proiectului -MISCAREA SPORTIVA IN MEDIUL RURAL, in anul 2018 2018-06-12
28 / 2018 Privind aprobarea situatiilor financiare, raportul de gestiune aferente anului 2017, precum si repartizarea profitului net realizat in anul 2017, a Societatii Comerciale ECOSAL RE-LI-VO S.R.L 2018-06-12
27 / 2018 Privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare pentru intreaga arie de operare pentru SC APA CANAL SIBIU SA si aprobarea tarifelor pentru prestarea unor serviciiconexe serviciilor de utilitati publice 2018-06-12
26 / 2018 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2018-06-12
25 / 2018 Privind acordarea unui ajutor material d-nei Radulet Doina din Iasi, nr.27, comuna Recea, judetul Brasov 2018-06-12
24 / 2018 Privind acordarea unei cantitati de 10 metri cubi lemn brad de constructie, cu titlu gratuit, familiei Rudariu Cornelia-Vasilica din localitatea Recea, nr.241A, com.Recea 2018-06-12
23 / 2018 Privind alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta 2018-06-12
Înapoi