Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1976 / 2018 Proces verbal al sedintei ordinare din 30.03.2018 2018-03-30
19 / 2018 Privind aprobarea unei cantităţi de 50 metri cubi lemn brut de brad, cu titlu gratuit, Bisericii Ortodoxe Române Săsciori 2018-03-30
18 / 2018 Privind aprobareaProgramuluianual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al comuneiRecea, pentruactivităţinonprofit de interesgeneral, aferentanului 2018 2018-03-30
17 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Recea alocate pentru activități nonprofit de interes general 2018-03-30
16 / 2018 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 2018-03-30
15 / 2018 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al anului 2017 al Comunei Recea pe anul 2018 2018-03-30
14 / 2018 Privind modificarea HCL. nr.6/24.06.2016, respectiv componenta nominala a comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 2018-03-30
1468 / 2018 Proces Verbal al sedintei extraordinare din data de 15.03.2018 2018-03-15
12 / 2018 Pentru modificarea HCL nr.64/21.11.2017 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Recea, judetul Brasov, a terenului situat in intravilanul localitatii Berivoi, identificat in C.F. nr.103517 Recea 2018-03-15
13 / 2018 Privind aprobarea cofinantarii proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, din regiunea Sibiu-Brasov, in perioada 2014-2020" 2018-03-15
11 / 2018 Privind alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta 2018-03-15
964 / 2018 Proces verbal al sedintei ordinare din data de 28.02.2018 2018-02-28
10 / 2018 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Recea, pentru anul 2018 2018-02-28
9 / 2018 Privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol al comunei Recea 2018-02-28
732 / 2018 Proces verbal al sedintei extraordinare din 15.02.2018 2018-02-15
Înapoi