Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
11 / 2018 Privind alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta 2018-03-15
964 / 2018 Proces verbal al sedintei ordinare din data de 28.02.2018 2018-02-28
10 / 2018 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Recea, pentru anul 2018 2018-02-28
9 / 2018 Privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol al comunei Recea 2018-02-28
732 / 2018 Proces verbal al sedintei extraordinare din 15.02.2018 2018-02-15
7 / 2018 Privind modificarea pretului de incheiere a pasunii si aprobarea incheierii Actului aditional la Contractele de inchiriere a suprafetelor de pasune 2018-02-15
352 / 2018 Proces verbal al sedintei ordinare din 25.01.2018 2018-01-25
5 / 2018 Privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Recea 2018-01-25
4 / 2018 Privind aprobarea volumului de lemnoasa care se va recolta in cursul anului 2018 din Padurea comunei Recea si a modului de valorificare 2018-01-25
3 / 2018 Privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap, pentru anul 2018 2018-01-25
2 / 2018 Privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2018, pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 2018-01-25
94 / 2018 Proces verbal al sedintei extraordinare din 09.01.2018 2018-01-09
1 / 2018 PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE IN SUMA DE 409.572,91 LEI 2018-01-09
75 / 2017 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE, PENTRU ANUL 2018 2017-12-27
45 / 2017 Privind aprobarea coeficientilor de salarizare corespunzatori gradatiei 0 pentru stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Recea 2017-08-31
Înapoi