Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2018 Privind alegerea unui consilier ca presedinte de sedinta 2018-06-12
3088 / 2018 Proces verbal al sedintei ordinare din 14-05-2018 2018-05-14
22 / 2018 Privind aprobarea valorii de investitie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului pentru proiectul "MODERNIZARE DRUM FORESTIER BERIVOI IN COMUNA RECEA" 2018-05-14
2604 / 2018 Proces verbal al sedintei ordinare din 27-04-2018 2018-04-27
21 / 2018 Privind sustinerea Clubului Sportiv Municipal Karate-Do Fagaras in derularea Proiectului- Cupa de Karate Floarea Reginei Recea, in anul 2018 2018-04-27
20 / 2018 Privind acordarea cantitati de 42 metri cubi lemn brad de constructie, cu titlu gratuit, familiei Boeriu Gheorghe din localitatea Recea, nr.134, com.Recea 2018-04-27
1976 / 2018 Proces verbal al sedintei ordinare din 30.03.2018 2018-03-30
19 / 2018 Privind aprobarea unei cantităţi de 50 metri cubi lemn brut de brad, cu titlu gratuit, Bisericii Ortodoxe Române Săsciori 2018-03-30
18 / 2018 Privind aprobareaProgramuluianual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al comuneiRecea, pentruactivităţinonprofit de interesgeneral, aferentanului 2018 2018-03-30
17 / 2018 Privind aprobarea Regulamentului regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Recea alocate pentru activități nonprofit de interes general 2018-03-30
16 / 2018 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 2018-03-30
15 / 2018 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al anului 2017 al Comunei Recea pe anul 2018 2018-03-30
14 / 2018 Privind modificarea HCL. nr.6/24.06.2016, respectiv componenta nominala a comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 2018-03-30
1468 / 2018 Proces Verbal al sedintei extraordinare din data de 15.03.2018 2018-03-15
12 / 2018 Pentru modificarea HCL nr.64/21.11.2017 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Recea, judetul Brasov, a terenului situat in intravilanul localitatii Berivoi, identificat in C.F. nr.103517 Recea 2018-03-15
Înapoi