Economia

 

Potenţialul economic este scăzut, pe teritoriul comunei nu există intreprinderi industriale, muncitorii fiind angajaţi marea majoritate la intreprinderile industriale din municipiul Făgăraş, fiind navetişti. Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei este agricultura şi creşterea animalelor, aceasta luând amploare după apariţia Legii 18/ 991 pământul revenind vechilor proprietari.

 

Dintre culturile agricole, cultura cartofului este cea care asigură venitul de bază al producătorilor agricoli şi care susţine financiar procesul de producţie. Pe lângă aceasta, creşterea animalelor reprezintă şi ea o importantă sursă de venit şi de hrană pentru locuitorii comunei.

 

Sunt necesare investiţii în organizarea unor ferme vegetale şi în dotarea cu centre de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor agricole, în special în colectarea şi prelucrarea cartofilor. Faptul că zona este nepoluată precum şi pădurile de salcâm, tei, culturile de floarea- soarelui şi bogata floră spontană, recomandă investiţiile în apicultură. Există în prezent cca. 300 de familii de albine, numărul acestora putând creşte în condiţiile dotării cu un centru de colectare şi prelucrare a produselor apicole.

 

Sectorul zootehnic al comunei poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme sau microferme de creştere organizată a animalelor şi dotarea cu centre de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor animale: carne, lapte, lână, piei ş.a.

 

Există în localităţile aparţinătoare comunei Recea forţă de muncă calificată dar şi necalificată care poate fi angrenată în diverse activităţi, recomandându-se şi amenajarea unor ferme de creştere a păsărilor, a struţilor, ferme de porumbei, de fazani, păuni ş.a. Cele trei cursuri de apă care străbat comuna pot fi exploatate prin amenajarea unor centre de creştere şi exploatare a păstrăvilor.

 

Număr total de agenți economici activi

 

Nr. crt. Denumirea agentului economic Domeniul de activitate Adresa Nr. total salariați
1. S.C ROHAMUR S.R.L.
Comerț produse alimentare
Recea nr. 305 3
2. S.C. LUSI TRANS S.R.L. Comerț produse alimentare Recea nr. 70 5
3. S.C. ILOJIV S.R.L. Comerț produse alimentare și îmbrăcăminte Recea nr. 170 4
4. S.C. LALIVIU S.R.L. Comerț produse alimentare și nealimentare Berivoi nr. 147 2
5. S.C. CAMADALIS S.R.L. Bar Berivoi nr. 125 2
6. S.C DANGHELINA S.R.L. Comerț produse alimentare Dejani nr. 22 1
7. S.C. BIVAM S.R.L. Comerț produse alimentare Dejani nr. 126 2
8. S.C. PASADENA S.R.L. Comerț produse alimentare Gura Văii nr. 209 1
9. S.C. VIMEF PROD S.R.L. Brutărie Săsciori nr. 147
2
10. S.C. MOTARDI S.R.L.   Comerț produse alimentare și nealimentare Săsciori nr. 50 2
11. SC MAVIDO IMPEX SRL Distribuția cu amănuntuul a produselor petroliere și a carburanților Dejani nr. 133A 3

Înapoi