Lista cu salarile de baza pentru functiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Recea, judetul Brasov conform anexei VIII, capitolul I, litera A, punctul III din Legea nr.153 2017

Înapoi