Măsuri de dezvoltare

 

Conform strategiei de dezvoltare a comunei realizată în anul 2009 se au în vedere următoarele măsuri de dezvoltare a comunei:

 

1. Dezvoltarea economico-socială sustenabilă, în mod special în domeniul agricol, şi asigurarea resurselor financiare


2. Administrarea eficientă a patrimoniului public şi privat al comunei Recea

 

3. Înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice


4. Modernizarea reţelei comerciale


5. Dezvoltarea activităţilor de turism ecologic şi agroturism


6. Dezvoltarea urbanistică şi amenajarea teritoriului cu accent pe protecţia mediului


7. Optimizarea transportului în comun la nivel zonal


8. Organizarea şi orientarea administraţiei publice spre îmbunătăţirea relaţiilor cu cetăţenii, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţeneşti, sprijinirea ONG pentru consolidarea structurilor societăţii civile


9. Sprijinirea dezvoltării activităţilor ştiinţifice în special în domeniul ecologic, turistic, agricol, a învăţământului şi culturii


10. Asigurarea unei protecţii sociale reale pentru cetăţenii aflaţi în dificultate, îmbunătăţirea sistemului de ocrotire a sănătăţii populaţiei


11. Crearea unor condiţii mai bune pentru desfăşurarea activităţilor sportive şi de agrement


12. Dezvoltarea şi adâncirea cooperării cu instituţiile publice ale administraţiei judeţene şi naţionale, ONG-uri, structurile asociative din plan regional şi naţional, cooperarea internaţională pe programe de finanţare a Uniunii Europene pentru dezvoltarea ecologică a zonei


13. Acţiuni concrete pentru obţinerea certificatelor ecologice şi stimularea producţiei

 

14. Creşterea rolului autorităţii administraţiei publice locale, ca principal organizator al activităţii economice, interfaţă în relaţiile cu toate instituţiile internaţionale şi în special cu organismele UE


15. Dezvoltarea activităţilor industriale de prelucrare şi valorificare a produselor agricole din zootehnie şi vegetal, în sistem ecologic


16. Asigurarea unor condiţii speciale pentru sprijinirea tinerilor

Înapoi