Proiecte de investiţii

 

În derulare:

 • Alimentare cu gaze naturale comuna Recea
 • Sistem de colectare şi transport a deşeurilor menajere pe raza comunelor: Recea, Lisa şi Voila, judeţul Braşov
 • Sală de sport
 • Modernizare DC 73 Dejani - Mănăpstirea Dejani (KM 3+400 - KM 7+129,960) Comuna Recea

 

În faza de proiect:

 • Modernizare și extindere sediu primărie
 • Modernizare dispensar uman Recea
 • Bază sportivă
 • Modernizare drumuri comunale şi străzi, construire și dotare grădiniță cu program normal, achiziţionare costume populare pentru ansamblul de dansuri "Bujorelul" din cadrul Căminului Cultural
 • Restaurare monument istoric
 • Canalizare, apă şi epurare în satul Iaşi
 • Iluminat public
 • Lucrări de intervenţii pentru modernizare drumuri
 • Înfiinţare spaţii verzi
Înapoi